Logo Stichtse RijnlandenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de stuw Schenkel in de polder bij Lopik renoveren en een vispassage aanleggen. Hiervoor is een ontwerp-projectplan opgesteld. Dit plan ligt ter inzage tot en met 21 augustus 2017 en bevat de werkzaamheden die het waterschap wil gaan uitvoeren.

De stuw zorgt voor de waterafvoer in de polder, maar is verouderd. Na renovatie voldoet de stuw weer aan bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige eisen. Bij de stuw komt een vispassage, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is immers belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.