Op 30 juni wordt er in de gemeente Woerden een inspraakavond georganiseerd over de opwekking van duurzame energie. Voorzitter van Stichting De Groene Buffer Bert van Rossum zal aanwezig zijn. Hij zal namens het Platform Windturbines Nee het woord doen. In het platform zijn LijstvanderDoes, de Woerdense VVD, Inwonersbelangen, Stichting De Groene Buffer en de actiegroepen Buren van Reijerscop en Rijnenburg vertegenwoordigd.

Volgens Platform Windturbines Nee is Nederland te klein om ruimte te geven aan vierduizend windturbines. In het bijzonder zou er al zeker geen plaats voor zijn in het Groene Hart. Het platform is daarmee dus tegen windturbines. Daarentegen ziet de actiegroep onder andere zonnepanelen en kernenergie als goede alternatieven. Alleen organisaties en experts die hiervoor zijn uitgenodigd kunnen meepraten tijdens de inspraakavond.