Logo i pgbDe gemeente Woerden heeft besloten hebben om de proef integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) te beëindigen en de werkwijze te integreren in de reguliere bedrijfsvoering.

Het i-pgb is een budget dat mensen met een ondersteuningsbehoefte ter beschikking krijgen om daarmee die ondersteuning in te kopen die zij nodig hebben. Idealiter voegt het i-pgb alle huidige financieringsvormen samen tot één budget. TNO evalueerde de proef, die naast in Woerden ook in Delft plaatsvond en concludeerde in de eindrapportage dat het i-pgb ‘een mooi instrument is waar mensen met een complexe hulpvraag veel baat bij kunnen hebben’.

Het college van Woerden concludeert dat het ‘een lastige pilot was, met een grote opbrengst’. Wel geeft het college aan dat er nog beslissingen moeten worden genomen over de voortgang, de vormgeving en de financiële consequenties van de implementatie van het i-pgb. Om dit te bereiken is een gemeentelijke werkgroep gestart met consulenten, de administratie en sociaal beleid.