Logo Vluchtelingen2 Zorg voor goede huisvesting, inburgering en ondersteun met taal. Dat beveelt vluchtelingenwerk in de regio west- en midden Nederland aan de gemeente Woerden aan.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de politieke partijen, wijst vluchtelingenwerk op de grote rol die een gemeente speelt op gebied van integratie van vluchtelingen. Het komt volgens woordvoerder Aalsen Everts aan op een integrale aanpak. De rol die Ferm Werk daarbij kan spelen is van groot belang. Het is aan de politiek om er op te letten dat die rol wordt opgepakt.

Vluchtelingenwerk hoopt dat politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s rekening mee houden integratie van vluchtelingen op te nemen.