Logo VRU De Veiligheidsregio Utrecht. de ODRU, een adviserende dienst voor gemeenten en de RUD die zich bezig houdt met vergunningen, hebben een overeenkomst…

gesloten om de regio veiliger te maken. In de overeenkomst zijn zaken als samenwerking en toezicht geregeld maar ook advies en samenwerking bij calamiteiten. Doel van de overeenkomst is de veiligheid voor de inwoners te vergroten door meer gegevens uit te wisselen en toezicht op elkaar afstemmen.

Foto: Veiligheidsregio Utrecht
vlnr: P.L.J. Bos (VRU), J. Post (ODRU) en H. Jungen (RUD Utrecht)
26 regio