Logo GlasvezelDe provincie Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de Utrechtse gemeenten ondertekenen op 28 september een intentieverklaring om snel internet…

beschikbaar te maken voor het buitengebied. Partijen willen zich inspannen voor de realisatie van snel internet in de periode 2017-2019 omdat het van cruciaal belang wordt geacht om de economische en maatschappelijke kansen van de buitengebieden in de provincie Utrecht te vergroten en te versterken.

Op 12 september zijn bestuurders en raadsleden van alle Utrechtse gemeenten geïnformeerd over deze intentieverklaring. Volgens de deelnemende partijen past dit gezamenlijke programma uitstekend bij het, via het Programma Economie, ingezette glasvezelproject.