Logo Provincie Utrecht3Op de website van de provincie staat een interactieve kaart, waarop te zien is hoe elke gemeente presteert. De kaart laat de prestaties zien op het gebied van financiĆ«n, archiefbeheer…

huisvesting van vergunninghouders en omgevingsrecht.

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Door de publicatie van deze gegevens wil de provincie meer openheid geven over de toezichtrol en de kwaliteit waarmee gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. Op basis van deze beoordelingen bekijkt de provincie of het toezicht intensiever moet of juist minder kan.

De interactieve kaart is te zien op de website van de provincie Utrecht, interbestuurlijk toezicht.