Het Dorpsplatform Kamerik wil onderzoeken of er interesse is voor het bouwen van starterswoningen in een zogenoemd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het is voor jonge mensen moeilijk om een huis te kopen omdat die vaak niet te betalen zijn. Volgens de gemeente Woerden zijn alleen appartementen betaalbaar. Maar uit onderzoek in Kamerik blijkt dat er hoofdzakelijk belangstelling bestaat voor grondgebonden woningen. Er daarom behoefte zijn aan kleine woningen van 50 à 80 vierkante meter die tussen de 200 en 225 duizend euro kosten. Dit is volgens het platform te realiseren als ze gezamenlijk gebouwd worden in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dan zit er geen projectontwikkelaar tussen, want het bouwplan wordt immers door de bewoners zelf ontwikkeld. Een dergelijk bouwproject zou mogelijk zijn op het terrein van de voormalige Hemrikschool. Het Dorpsplatform heeft hierover al gesprekken gevoerd met de gemeente. Hoewel de gemeente niet erg enthousiast is, is wel toegezegd dat ze verder willen praten als er aantoonbaar belangstelling is.