Logo UMC 2Het UMC Utrecht is gestart met een intern onderzoek naar aanleiding van fouten die zijn gemaakt bij de diagnose van een patiënte met baarmoederhalskanker. Bij het onderzoek kwam het…

resultaat van het weefselonderzoek pas na twee jaar bij de betreffende gynaecoloog terecht. Op dat moment was de kanker al uitgezaaid. De patiënte is nu terminaal ziek.

Daarnaast heeft het ziekenhuis lange tijd geprobeerd de patiënte het zwijgen op te leggen. Dit jaar heeft ze wel een lezing gehouden voor een volle collegezaal van het UMC. Ze heeft ook met de gynaecoloog en het afdelingshoofd gesproken. Na een jarenlange juridische strijd kreeg ze ook een compensatie van een half miljoen euro.