Logo Asbest bordEenentwintig gemeenten uit de provincie Utrecht, waaronder Woerden, zijn bezig met de inventarisatie van asbestverdachte daken. De inventarisatie is onderdeel van het provinciale…

samenwerkingsprogramma ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving’. De resultaten komen in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar.

Door nu al te inventariseren, kunnen de betrokken eigenaren ondersteund worden met gerichte voorlichting en daardoor wellicht de handhavingsopgave die vanaf 2024 van kracht is, beperken. Het betreft hier geen verplichting voor gemeenten.