Logo Gemeente Nieuwkoop1De coalitiepartijen in Nieuwkoop, SBN en D66, hebben de vacature weten op te vullen, die ontstaan was door het vertrek van Trudy Veninga. Het was vooral zaak een kandidaat te vinden…

met kennis van de lokale omstandigheden, die de lopende zaken soepel en succesvol kan overnemen.

Nadat gesprekken met het CDA op niets waren uitgelopen, heeft men Paul Platen, voorzitter van de VVD-fractie, bereid gevonden de taak op zich te nemen.

De VVD is bereid tot collegedeelname met inachtneming van een aantal punten waarop zij in de resterende periode resultaten wil bereiken.