Logo VuilniswagenInwoners van zeven gemeenten in de regio waar Cyclus het huishoudelijk afval inzamelt, geven het bedrijf gemiddeld een 7,4. Het hoogste rapportcijfer is echter voor de vuilnismannen. Zij krijgen van de inwoners een 7,7. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat

onderzoeksbureau Integron voor Cyclus heeft uitgevoerd onder inwoners.

Verschillende aspecten van de afvalinzameling kwamen in het onderzoek aan bod en hebben een rapportcijfer gekregen. Het onderzoek laat ook zien waar er bij de verschillende aspecten verbetering mogelijk is. Zo is er tevredenheid over de inzameling van de verschillende afvalsoorten maar zijn net- en reinheid van de verzamelcontainers en de aanbiedplaatsen van de minicontainers als verbeterpunten genoemd. Ook het tijdig informeren bij wijzigingen in de inzameling kan beter, vinden de deelnemers. Over de digitale afvalkalender en app is men wel tevreden.