Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk geven de veiligheid in hun gemeente gemiddeld een cijfer tussen de 7 en 8 volgens een enquĂȘte die in juni is gehouden onder deelnemers van het inwonerspanel.

In totaal hebben 926 van de 1.369 panelleden uit Bodegraven-Reeuwijk deelgenomen aan het onderzoek. In Reeuwijk-Dorp ligt het cijfer het hoogst, met een 8,5. In Waarder werd de laagste veiligheidswaardering uitgedeeld, met een 7,8.

Het geheel wordt na de zomer aangeboden aan het college van B&W en dient als uitgangspunt voor het vernieuwen van het veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan.