Logo TekentafelInwoners van Nieuwkoop denken mee over de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord zodat deze wijk goed aansluit bij de wensen van toekomstige bewoners. Tijdens zeven eerdere…

bijeenkomsten met bewoners zijn er drie Vlekkenplannen ontstaan. In een vlekkenplan staan de hoofdlijnen aangegeven wat de sfeer en structuur van de nieuwe woonwijk is. Daarnaast zijn er drie voorstellen voor duurzaamheid in de wijk ontwikkeld.

Tijdens de slotbijeenkomst konden belangstellenden hun voorkeur uitspreken voor één van de drie vlekkenplannen. De voorkeur gaat uit naar een nieuwe woonwijk waar het kenmerkende polderlandschap is te ervaren en dat is vlekkenplan 3. De gemeente gaat nu aan de slag met een stedenbouwkundig plan.