Een peiling onder de inwoners van IJsselstein heeft uitgewezen dat ruim 60 procent van hen meer woningen wil. Twee derde van hen wil dat deze woningen aan de rand van de stad in het groen worden gebouwd. De anderen willen woningen in het groen in de stad. Veertig procent kiest voor hoogbouw.

IJsselsteiners zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen in de stad. Een punt van kritiek is er wel over de parkeervoorzieningen en de parkeerkosten in de gemeente. Een ruime meerderheid is voor zonnepanelen terwijl een kwart van de respondenten windmolens wil in IJsselstein.