Logo Water lozenInwoners van Woerden kunnen reageren op het concept gemeentelijk waterbeleidsplan 2018-2022. Dit plan is afgelopen week vastgesteld door het college van burgemeester en

wethouders. Eens in de 5 jaar stelt de gemeente een waterbeleidsplan op. In het plan staan de visie en keuzes die gemaakt worden op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

De komende 5 jaar wordt er ingezet op het streven naar ‘droge voeten en schoon water’. Dit is te lezen in het waterbeleidsplan dat tot 22 oktober ter inzage in het gemeentehuis ligt. De gemeente wil graag van de Woerdenaren horen wat zij van het waterbeleidsplan vinden.