Het meekrijgen van inwoners in de energietransitie is misschien nog wel een groter probleem dan de technische uitvoer. Dat denkt Harm van der Wilt, fractie-assistent in Woerden van ChristenUnie-SGP.

Op zijn initiatief is in de raadszaal een informatieavond over de energietransitie voor de gemeenteraad georganiseerd. Een aantal organisaties dat in Woerden actief is met alternatieve energievormen, gaf uitleg aan de raadsleden.

Volgens Van der Wilt begint de omschakeling met het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Een volgende stap is de daadwerkelijke overstap naar een andere vorm van energie.

Hij ziet kansen om gezamenlijk projecten op te zetten om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken.

Foto’s: RPL Woerden