Logo DNADe afgelopen zomer heeft een groep van 13 personen gezocht naar het DNA profiel van het dorp Nieuwkoop. Dit heeft de groep gedaan onder leiding van bureau Fresh Forward…

en op verzoek van de gemeenteraad. De ‘DNA-groep’ biedt de gemeenteraad nu een boekje aan met daarin het DNA van het dorp Nieuwkoop, een visie op het dorp en een aantal concrete projectideeën om Nieuwkoop te versterken.

Zowel het college als de gemeenteraad hebben de ambitie uitgesproken om het dorp Nieuwkoop uit te laten groeien tot een dorp met regionale uitstraling. Om die ontwikkeling te kunnen realiseren, is er met vertegenwoordigers uit de inwoners, horeca, toerisme, cultuur, onderwijs, ondernemers, ambacht, natuur en zorg een ‘DNA-groep’ gevormd.

De groep volgde een intensief traject waarin zij antwoorden moesten vinden op de vragen: Wat is Nieuwkoop? Wat is goed, wat kan beter? Waar staan we voor en hoe we kunnen we het dorp beter bekend maken zonder dat het dorp haar identiteit verliest? De sessies leidden tot het DNA van Nieuwkoop en een visie op het dorp.