Inwoners van Oudewater zijn tevreden over de hulp en ondersteuning die zij krijgen vanuit de Wmo en de Jeugdwet.

Dat blijkt uit een onderzoek dat bureau ZorgfocuZ verrichtte in opdracht van de gemeente. Het is het tweede jaar op rij dat de uitkomsten goed zijn en zelfs op sommige onderdelen flink verbeterd.

Wethouder Walther Kok is blij met deze uitkomst: “Grote tevredenheid van cliënten is ook een enorme stimulans voor ons als bestuur en voor onze medewerkers”.

De uitkomsten van dit cliëntervaringsonderzoek over Wmo en Jeugdwet zijn positief. Zo geeft 85 procent van de respondenten aan dat zij zich beter redden door de ondersteuning vanuit de Wmo.

Bij het onderzoek naar de jeugdzorg is 96 procent van de respondenten het erover eens dat het door de hulp beter gaat op school, het werk en de dagbesteding.