Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht geven hun gemeente een onvoldoende voor de afhandeling van hun klacht, bezwaar of melding. Dit meldt RTV Stichtse Vecht. Hoewel men geen drempels ervaart voor het indienen van een klacht, bezwaar of melding, vindt men de afhandeling te lang duren en de communicatie onvoldoende.

Informele afhandeling van klachten en bezwaren leidt tot meer tevredenheid. De rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen doelmatig en doeltreffend is.

Het rapport ‘Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse Vecht’ is onlangs naar de raad gestuurd.