Logo WMOInwoners van de gemeente Woerden zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Via een…

cliëntervaringsonderzoek beoordeelden zij ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, mantelzorg en verschillende vormen van hulpverlening aan jongeren en hun ouders.

De deelnemers gaven aan tevreden te zijn over de kwaliteit, het resultaat en het contact met de gemeente Woerden. Verbeterpunten zijn o.a. huishoudelijke ondersteuning en de wachttijden bij Jeugdhulp. De onderzoeken zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ en er zijn in totaal zo’n 2500 cliënten benaderd waarvan er 850 reacties bruikbaar waren.