Bewoners van de wijk Molenvliet en de inwoners van Harmelen zijn blij met de BOA’s ofwel de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente Woerden. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief waarin het gebiedsgebonden werken worden geëvalueerd.

Vorig jaar is extra tijd vrijgemaakt voor inzet van de BOA’s voor een proef met gebiedsgebonden werken in de Woerdense wijk Molenvliet en in Harmelen. Daarbij is in eerste instantie gewerkt aan kennen en gekend worden. Verder kregen zaken als jeugdoverlast, hondenpoep en woonoverlast aandacht.

Uit de proef blijkt dat het fulltime inzetten van BOA’S niet nodig is. Ze werden op de uren dat dat kon op andere plaatsen ingezet. De komende tijd wordt onderzocht of inhuur van een vast aantal BOA’s, één per 10.000 inwoners, zinvol is. Voor Woerden en Oudewater samen zou dat zes BOA’s betekenen.