Logo Gemeente NieuwegeinInwoners van Nieuwegein voelen zich meer dan twee jaar geleden betrokken bij de gemeente. 42% van alle Nieuwegeiners zegt zelfs zich zeer betrokken te voelen. De gemeente ziet…

een toename in de mening dat ‘Nieuwegein een stad is om trots op te zijn’. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse inwonersenquête, gehouden in september 2016, van de gemeente Nieuwegein. Zo’n 15.000 Nieuwegeiners vanaf 16 jaar kregen een uitnodiging om mee te doen, ruim drieduizend mensen deden dat ook (respons 21%).

Als reactie voor die stijgende betrokkenheid geven mensen aan dat ze langer in de stad wonen, actiever zijn geworden en meer sociale contacten kregen.

De inwoners zijn slecht te spreken over de gemeente als het gaat om het goed terugkoppelen van inbreng van inwoners, of het beter bekend maken waar inwoners kunnen participeren.