Logo Geld 5Inwonersbelangen wil geld vrijmaken voor het vergroten van de buurtveiligheid. Aanleiding vormt de uitkomst van een onderzoek door Inwonersbelangen waar uit blijkt dat…

de buurtveiligheid in Woerden onder druk staat.

Jan-Hubert van Rensen raadslid van Inwonersbelangen zegt tegen RPL voor de begroting van volgend jaar 2 tot 3 ton vrij te willen maken voor eigen opsporingsambtenaren. Voor dat bedrag zouden 5 tot 10 bijzondere opsporingsambtenaren ofwel BOA’s kunnen worden aangesteld. Vooral het aanpakken van overtredingen die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk, gebeurt veel te weinig zegt Van Rensen. Het gaat om strafbare overlast zoals te hard rijden door woonwijken, kleine dealers in de straat, fietsers door voetgangersgebied of hangjeugd die agressief is naar voorbijgangers.

Het raadslid van Inwonersbelangen praat met andere partijen over een gezamenlijk in te dienen voorstel. Welke partijen dat zijn wil hij nog niet kwijt.