Logo ToiletpotInwonersbelangen wil openbaar toilet terug in het centrum van Woerden. De fractie van Inwonersbelangen heeft vragen gesteld aan het college van B&W. Enkele jaren geleden was er sprake van zo’n openbaar toilet in de Voorstraat op de hoek met de Wagenstraat. Maar deze voorziening had
regelmatig kuren. Het ontbreken van een openbare toiletvoorziening in het centrum leidt ook tot het wildplassen. Raadslid Arend Arentshorst wil graag van het college weten hoe groot dit probleem is en hoe dit wordt beteugeld. Bovendien stelt Arentshorst voor dat het college de grote supermarkten in de gemeente adviseert een toiletgroep in de buurt van de kassa’s te laten realiseren, of te verplichten bij nieuwbouw.
Inwonersbelangen vraagt tenslotte of het college bereid is om met de Maag-Lever- Darm Stichting en patiëntenverenigingen in gesprek te gaan.