Inwonersbelangen Woerden ziet mogelijkheden in Duokoop, een nieuwe financieringsvorm die de koop van een woning makkelijker maakt. De partij stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij Duokoop wordt de waarde van de grond losgekoppeld van de waarde van de woning die erop staat. De grond kan eigendom blijven van de gemeente of elders ondergebracht worden.

Inwonersbelangen is benieuwd of het college reeds bekend is met deze financieringsvorm en de mogelijkheden er van voor nieuwbouwprojecten in Woerden wil onderzoeken. De partij maakt zich al langer sterkt voor zowel betaalbare als extra woningen voor Woerdense inwoners.