De Woerdense partij Inwonersbelangen laat het college van burgemeester en wethouders weten dat zij kansen ziet voor seniorenwoningen in Harmelen.

In de gemeentelijke begroting van 2021 ziet de fractie dat de brandweergarage en gymzaal Noord in Harmelen een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Inwonersbelangen ziet deze gebouwen graag gerenoveerd worden tot een ouderenhuis of thuishuis.

De fractievoorzitter benoemt ook dat de Veiligheidsregio Utrecht onderzoekt of er mogelijkheden zijn om nieuwe brandweerkazernes te bouwen. De huidige kazernes in Zegveld en Kamerik zouden in dat geval ook gerenoveerd kunnen worden tot een vorm van seniorenwoningen.

De partij hoopt dat het college haar gedachten hierover met de raad wil delen.