Woerden gaat voorlopig niets veranderen aan de wijze waarop oud papier wordt ingezameld. Dat blijkt uit een brief van B&W aan de gemeenteraad.

Oud papier wordt in Woerden ingezameld via minicontainers die bewoners aan de weg zetten, door het mee te geven aan verenigingen die het inzamelen of via verzamelcontainers van appartementencomplexen.
In de brief schrijven B&W dat de gemeente daar waar mogelijk wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties of scholen.

Vorig jaar werd daartoe in een motie opgeroepen. Probleem is daarbij volgens het college dat vrijwilligers vaak alleen maar op zaterdag beschikbaar zijn. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente met het beschikbaar stellen van faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een vuilniswagen.