Wordt de gemeentereaad nog wel geïnformeerd als Woerden doorlopend onderzoek naar ervaringen van cliënten van de Wmo en de jeugdwet doet?

Dat wil Progressief Woerden van burgemeester en wethouders weten. Vorige maand maakte het college van B&W bekend dat het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek zal worden omgezet naar doorlopend onderzoek via ‘Ervaringswijzer’. Progressief Woerden denkt dat die werkwijze op zich een verbetering is maar wil wel op de hoogte van de uitkomsten blijven.

Verder denkt de partij dat het lastig is om met de onderzoeksresultaten een vergelijking met andere gemeentes te maken.