Gilbert Isabella wordt de nieuwe burgemeester van Houten. De gemeenteraad van Houten heeft Isabella voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De 58-jarige Isabella volgt Wouter de Jong op die eind deze maand stopt. De Jong vertrekt, omdat hij het tijd vond worden voor wat anders. Hij was sinds 2013 burgemeester in Houten.

Isabella zat vijf jaar in de gemeenteraad van Utrecht voor hij daar wethouder ruimtelijke ordening werd. Nadat hij in 2014 wederom kort gemeenteraadslid was, werd hij benoemd tot rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, St.-Eustatius en Saba.

Foto: Provincie Utrecht