Logo ja ja stickerDe kans is groot dat ook in de stad Utrecht de zogenoemde ja-ja sticker wordt ingevoerd. In een proces dat draaide om het verminderen van de papierverspilling die plaatsvindt bij het…

verspreiden van huis-aan-huisreclame, gaf de rechter de reclamebranche ongelijk. Een ja-ja sticker, voor als je dit drukwerk wél wilt ontvangen komt in Amsterdam vanaf 1 januari in plaats van de ja-nee sticker, als je dit drukwerk niét wilt ontvangen.

In Utrecht drongen de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en GroenLinks al lang geleden aan op dezelfde oplossing voor de Domstad, maar werd besloten af te wachten hoe de Amsterdamse rechter zou oordelen. Die uitspraak ondersteunt nu dus het plan de ja-ja sticker ook in Utrecht in te voeren.