Afgelopen week is de jaarlijkse boomveiligheidscontrole van start gegaan. In opdracht van gemeente Montfoort inspecteert boomadviesbureau Tree-o-Logic gedurende drie weken een groot aantal gemeentelijke bomen in Montfoort en Linschoten.

De inspectie wordt naar verwachting eind oktober afgerond. Ook monumentale en waardevolle bomen, veelal particulier eigendom, worden geïnspecteerd. De inspecteur zal bij eigenaren van deze bomen langskomen voor inspectie.

Als blijkt dat een onderhoudsactie voor de boom nodig is, dan ontvangt de eigenaar hierover bericht van de gemeente. In de gemeentelijke Bomenverordening is geregeld dat eigenaren een tegemoetkoming in de onderhoudskosten kunnen ontvangen.

Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de gemeente.