Logo DysonMedio november voert de de gemeente weer de jaarlijkse controle voor de hondenbelasting uit. Gedurende deze periode vindt een huis-aan-huis controle plaats en kijkt de gemeente of…

en zo ja hoeveel honden er aanwezig zijn op een adres. Wanneer blijkt dat er een hond aanwezig is waarvoor nog geen hondenbelasting wordt betaald wordt er een aanmeldformulier afgegeven.

Inwoners die nog geen aangifte hebben gedaan kunnen dit bij de gemeente doen.