Logo AsbestDinsdagavond 18 oktober sloot Universiteit Utrecht de locatie Janskerkhof 12 om een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest. Aanleiding hiervoor was een…

rapport van een recent uitgevoerd asbestonderzoek, dat in opdracht van de eigenaar van het pand was uitgevoerd. In dit rapport werd gemeld, dat een concentratie asbestdeeltjes was aangetroffen in steekproefsgewijs genomen kleefmonsters.

Afgelopen dagen heeft de Universiteit Utrecht een onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om een grondig onderzoek in het gehele gebouw te doen naar mogelijke risico’s als gevolg van asbest. De conclusie van dit tweede onderzoek is dat het gebouw asbestveilig is.

Vanaf maandag 24 oktober is het gebouw, waarin het Molengraaffinstituut voor Privaatrecht is gevestigd, weer geopend voor gebruik.