Logo Raadszaal WoerdenInwonersbelangen en SGP/ChristenUnie hebben vragen gesteld aan het Woerdense college omdat ze zich afvragen of de situatie rondom ‘passend onderwijs’ in Woerden wel op orde is.

De partijen stellen dat er kinderen zijn in Woerden, die qua leeftijd onderwijs behoren te volgen op basisschool en middelbare school, maar – soms zelfs langdurig – thuis zitten omdat passend onderwijs ontbreekt. De partijen baseren zich op informatie van ‘Uw Ouderplatform’, dat stelt dat sommige scholen geen melding maken van het schoolverzuim, zodat deze kinderen tot nu toe buiten beeld van inspectie en zorgverleners vallen.

ChristenUnie/SGP en Inwonersbelangen noemen het een kwalijke zaak en vragen de gemeente om uit te zoeken om hoeveel kinderen het gaat, wat er aan het probleem gedaan gaat worden en of er wel voldoende budget is gereserveerd om dit aan te pakken.