Logo Geld 9De Jeugdwet is mede oorzaak van een miljoenentekort op het sociaal domein in Woerden dat kan oplopen naar zo’n 2,4 miljoen euro. Deze week maakte het gemeentebestuur bekend…

dat er door een toenemend beroep op de Jeugdwet financiƫle problemen zijn ontstaan. De hierdoor ontstane tekorten kunnen vooralsnog niet worden opgevangen.

Vorig jaar was er een tekort van 1,4 miljoen euro, maar toen kon de gemeente het gat nog vullen door overschotten en een reserve in te zetten. Die overschotten zijn er dit jaar waarschijnlijk niet. Daar komt bij dat de gemeente nog geen duidelijk zicht heeft op de totale kosten voor het sociaal domein. Van de te verwachten rekeningen van de zorgaanbieders is tot nu toe nog maar een kwart ontvangen.

Het college bekijkt momenteel welke maatregelen op korte- en lange termijn genomen kunnen worden.