Logo JONG Om kinderen veilig en gezond te laten opgroeien in Woerden heeft de gemeente de investeringsagenda JONG in het leven geroepen. Zo wordt in beeld…

gebracht wat er allemaal voor organisaties en clubs voor kinderen en jonge volwassenen in Woerden zijn. Het plan richt zich heel breed op kinderen van -9 maanden tot 27 jaar.

Om een en ander in kaart te brengen zijn er vijf werkgroepen opgericht, samengesteld uit diverse partijen die zich op vrijwillige basis of beroepshalve met jongeren bezig houden. Ook ouders, scholen en jeugdzorg komen hierbij in beeld. Door deze vorm van samenwerking kunnen er mogelijk nieuwe activiteiten worden ontplooid met als doel dat alle kinderen en jongeren in Woerden veilig en gezond kunnen opgroeien.

Burgemeester Molkenboer: ‘We moeten aan de voorkant beginnen en minder preactief maar vooral preventief gaan werken.’

Foto: Gemeente Woerden
07 opgroeien