Logo Taart Heel jong Woerden bakt is op zoek naar allochtone jongeren uit Woerden. De bakwedstrijd is bedoeld om jonge autochtone Woerdenaren in contact te brengen…

maken met jonge nieuwkomers. Het gaat volgens de organisatie om het meedoen en niet om het maken van moeilijke taarten. Heel jong Woerden bakt vraagt inwoners te helpen bij het vinden van de nieuwe jongeren.

Opgeven kan op via de website heeljongwoerdenbakt. Inschrijven kan nog tot en met 7 november. Het project is een coproductie van Buurtwerk Woerden, Wij zijn Woerden jong en Rotaryclub Woerden Oude Rijn.

Foto: Kalsbeek College
Woerdense jongeren gaan bakken
44 woerdenbakt