Montfoortse jongeren onder de zestien jaar drinken vaker en meer alcohol dan jongeren uit andere gemeenten in de regio. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD’s. Deze monitor geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren.

Zo’n 38 procent van Montfoortse middelbare scholieren zegt de laatste vier weken wel eens alcohol te hebben gedronken, 26 procent zegt dronken te zijn geweest. Bij Woerdense jongeren liggen deze percentages lager: 27 procent heeft wel eens alcohol gedronken en 22 procent zegt daarbij dronken te zijn geweest.

De gemeente Montfoort heeft met GGD regio Utrecht afgesproken nader in te zoomen op het alcoholmisbruik.