Eind september is de campagne Watt nou! gestart. Hierin staat de mening van jongeren ten opzichte van klimaat en duurzame energie centraal. Via de online tool Swipocratie worden er diverse klimaatdilemma’s voorgelegd én kunnen ze door te swipen aangeven wat ze willen veranderen aan hun eigen gedrag.

Swipocratie is onderdeel van de campagne ‘Watt Nou! Jongeren over energie’. Dit is een initiatief van twaalf gemeenten, de provincie Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht om de visie van jongeren tussen de 16 en 25 jaar te betrekken bij de lokale energiedialoog.

Woerden is één van de Utrechtse gemeenten waar deze campagne van start gaat. Met filmpjes en posters worden jongeren gestimuleerd hun mening te geven via de online tool Swipocratie.

Foto: Gemeente Woerden