Logo CresponIn Harmelen zijn een aantal jongens van Crespon, de Vereniging van Katholieke Plattelands Jongere in het zonnetje gezet door de kinderen van buitenschoolse opvang Baloe. De reden was…

dat deze jongelui doortastend hebben opgetreden toen 3 jongeren geprobeerd hebben het huisje van het Romeinse Speelschip ‘De Kreeft’ probeerden op te blazen met een Chinese vuurwerkbom. Zij wisten het vuur te doven en erger te voorkomen.

Ook Ger de Wilde de speeltuin kunstenaar kreeg een medaille, want hij heeft er weer voor gezorgd dat het gerepareerd is. Zo kunnen de kinderen weer veilig spelen.