Jongerensoos De Bijn in Kamerik mag weer langer open blijven. De gemeente Woerden had besloten dat De Bijn al om middernacht moet sluiten. De maatregel was genomen na klachten over geluidsoverlast door omwonenden en het schenken van alcohol aan minderjarigen.

Door dit besluit ging de baromzet omlaag, waardoor het voortbestaan van de soos in gevaar kwam. De soos kreeg een maand lang de tijd om de nodige maatregelen te nemen. Deze proefperiode is goed verlopen en de gemeente heeft de exploitatie-vergunning om tot twee uur open te mogen blijven op vrijdag- en zaterdagavond, alsnog verleend.