Er is veel belangstelling vanuit het buitenland voor de Jostiband van zorginstelling Ipse de Bruggen. Na eerdere contacten…

met o.a. Oekraïne, Amerika, Rusland en Canada heeft de Jostiband afgelopen week gasten ontvangen uit het Midden-Oosten. Maryam en haar man Farhad uit Iran hebben een repetitie van het orkest bezocht om zich te verdiepen in de methodieken die gebruikt worden bij het musiceren. Het echtpaar heeft in Iran een stichting opgericht waar 80 verstandelijk beperkte mannen dagbesteding krijgen. Doel is mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel te laten nemen aan de maatschappij. Door de Jostiband als voorbeeld te stellen vonden zij diverse Iraanse sponsoren bereid om te investeren in hun orkest. Inmiddels hebben zij hun eerste concert gegeven.

Foto: RTV Bodegraven

03 jostiband