Utrecht gaat de Jutfaseweg omvormen tot fietsstraat waar fietsers comfortabel en veilig kunnen fietsen. Langs het water komen meer groen, een wandelpad en bankjes en bestaande voetpaden worden verbeterd.

De Jutfaseweg wordt daarmee prettiger voor fietsers, wandelaars en omwonenden. De route is tevens onderdeel van de snelfietsroute naar IJsselstein. De maximumsnelheid voor autoverkeer wordt 30 km/u. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen tot en met dinsdag 1 juni hun mening geven over de plannen.

Op basis van de reacties werkt de gemeente het plan daarna verder uit. De start van de werkzaamheden staat gepland voor eind 2022.