Logo Platform Slappe BodemDe Bodemdalingskaart van Nederland geeft meer zich op de oorzaken en het verloop van bodemdaling. De kaart werd ontwikkeld door het Nederlands Centrum voor Geodesie en…

Geo-Informatica (het NCG) in samenwerking met universiteiten, bedrijven en kennisinstituten. De presentatie vond vorige week plaats. De kaart is digitaal te raadplegen via bodemdalinskaart.nl en wordt permanent actueel gehouden met behulp van o.a. satellietmetingen.

De gegevens laten zien dat het traditionele Hollandse landschap met weides, koeien en molens waarschijnlijk z’n langste tijd heeft gehad. Goed nieuws is er ook, omdat de gegevens bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door Waterschappen, die maatregelen kunnen nemen om beter te anticiperen op periodes van droogte. Dat draagt weer bij aan het tegengaan van verdere bodemdaling.