Logo AsfalterenEen van de coalitieafspraken in het nieuw te vormen kabinet gaat over de bereikbaarheid in de Utrechtse regio. De nieuwe regering wil onder meer de Noordelijke Ringweg Utrecht (NRU)…

verbreden. Naast de al afgesproken natuurcompenserende maatregelen voor Amelisweerd staat ook een betere OV-verbinding voor Utrecht Science Park, die ook dient als alternatief voor station Utrecht Centraal, op de wensenlijst.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof is blij dat de regering de komende drie jaar extra geld uittrekt voor mobiliteit. “We pakken wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang aan. Verder gaan we graag samen met het rijk aan de slag om te investeren in veilige provinciale wegen. Ook pakken we de handschoen op om te experimenteren met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en smart mobility”, aldus Verbeek-Nijhof.