Logo DijkinspectieDe in juni begonnen kadeverbetering van de Grechtkade is afgerond. Alleen de laatste puntjes moeten nog op de i gezet worden. Nu de kadeverbetering nabij de…

’s Gravensloot ook is afgerond, ligt de focus op het onderhoud van de nieuwe situatie.
Gras en andere begroeiing houden de grond met hun wortels op zijn plek. Daarom is het belangrijk dat het gras voldoende diep wortelt.
De verwachting is dat rond half september er over het gras gelopen kan worden.