Logo Koeien 2 Tijdens het mixen van mest op de boerderij van CDA-raadslid boerin Toos van Soest uit Harmelen zijn giftige gassen vrijgekomen. Op de boerderij in Gerverscop kwamen…

gassen vrij zoals methaan, kooldioxide, zwavelwaterstof, ammoniak en zelfs het levensgevaarlijke blauwzuur, waaraan Toos en de kalfjes binnen enkele minuten hadden kunnen overlijden. ‘We dachten dat we aan alle eisen voldeden, maar dit bleek niet het geval,’ aldus de Harmelense op Twitter. Volgens haar was er te weinig ventilatie door het wegvallen van de wind.

Toos heeft de kalfjes uit de stal gered door ze naar buiten te slepen, hierbij realiseerde zij zich op dat moment niet dat ze zelf ook risico liep. Na het constateren besloot ze de wijze les op internet te zetten om andere boeren te waarschuwen.

Foto Twitter
29 koe