Logo SHHVHet Kalsbeek College in Woerden gaat samenwerken met de SHHV (Stichts-Hollandse Historische Vereniging). De vereniging heeft samen met de school, voor het vak geschiedenis in…

totaal zestien speciale praktische opdrachten opgesteld. Zo’n honderd havo-leerlingen uit de vierde klas gaan deze maand met een van deze opdrachten aan de slag. Deze activiteit komt in de plaats van een deel van het centraal schriftelijk examen

voor het vak geschiedenis. De opdrachten gaan over diverse onderwerpen uit diverse perioden tot en met de Middeleeuwen en beslaan verschillende plaatsen in het werkgebied van de SHHV. Het bestuur van de historische vereniging hoopt dat deze samenwerking dit najaar wordt voortgezet. Wellicht kan het worden uitgebreid naar andere tijdvakken en ook naar andere scholen voor het voortgezet onderwijs.