Het Kalsbeek College – locatie Bredius in Woerden heeft ten onrechte een leerling de toegang tot het aanstaande examengala van 29 mei ontzegd. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland donderdag geoordeeld in een kort geding tussen de leerling en de school.

De leerling is naar de rechter gestapt, omdat hij het oneens was met het besluit van de school. Op de laatste schooldag heeft een groep vuurwerk afgestoken voor de school en is een auto van een leraar beklad met verf. Twaalf leerlingen zijn door het schoolpersoneel herkend en is de toegang tot het examengala ontzegd.

Tijdens het kort geding verklaarde de leerling niet bij het incident betrokken te zijn geweest en ook niet door de schoolleiding te zijn gehoord.

De rechter vindt dat uitsluiting van het gala te ver gaat en dat er vooraf geen hoor en wederhoor is toegepast.